• rozwód

  • separacja

  • władza rodzicielska

  • kontakty (rodziców z dzieckiem, dziadków z wnukiem)

  • alimenty (sprawy o zasądzenie alimentów, obniżenie/podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)

  • podział majątku wspólnego

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

  • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa

  • przysposobienie

  • opieka i kuratela

  • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie)

 

 

HONORARIUM ADWOKACKIE

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest w umowie z Klientem i zależy od rodzaju sprawy i usługi prawniczej oraz od nakładu pracy niezbędnego przy jej prowadzeniu. Szczegółowy zakres pomocy i obsługi prawnej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient uzyskuje rzetelną informację jakie są szanse osiągnięcia zamierzonego przez niego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą.

 

Każda sprawa cywilna, karna, gospodarcza czy też innego rodzaju, poprzedzona jest wszechstronną analizą stanu faktycznego i prawnego. 


Zapraszamy do kontaktu

 

marker

Łódź

al. Kościuszki 99/9

marker

Tel.: 42 636 90 39

Tel. kom.: 660 435 660

marker

adwokat@kancelaria-ploska.pl

kancelaria-ploska.pl